VCN brengt expertise samen

Nazorg en audits   'Bijsturen waar nodig is'

 

Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits-, veiligheids-, arbo- en/of milieu zorgsystemen. Deze systemen zijn dynamisch, constant in ontwikkeling en vergen aandacht en onderhoud.

 

Wij hebben ruime ervaring met diverse certificerende instanties en certificatietrajecten. Zoals OHSAS18001, ISO14001, VCA en MVO. VCN werkt volgens het principe van de Deming Circle en verwerkt de stappen Plan – Do – Check – Act in de uitvoering. Door het volgen van deze systematiek borgen we de kwaliteit en toepasbaarheid van onze werkzaamheden passend binnen uw eigen systeem.

 

Naast bovenstaande externe audits, zijn interne audits ook een belangrijk instrument om de effectiviteit van systemen te beoordelen. Een interne audit is bijvoorbeeld het houden van observatierondes. De observatieronde is voor ons een belangrijk instrument om medewerkers te leren kijken door de veiligheidsbril. Leer risico’s zien en aan te pakken.

 

VCN kan het sluitstuk in uw veiligheidsbeleid zijn.  

 

home 

Terug naar:

Inventarisatie

Advies

Opleiden, Trainen, Praktijk

 


© 2014. Veiligheidscentum Nederland Alle Rechten voorbehouden.